ایران در انتخابات آتی ریاست فیفا، به کدام گزینه رای بدهد؟
1- شیخ سلمان بن ابراهیم آل خلیفه از بحرین
6.44%

2- جیانی اینفانتینو از سوییس
81.55%

3- شاهزاده علی از اردن
4.72%

4- توکیو سکسویل از آفریقای جنوبی
7.3%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv