کدام یک از مجموعه های نوروزی سیما بیشتر به شعور مخاطب احترام گذاشت؟
1) «پایتخت» شبکه یک
35.93%

2) «کلاه قرمزی » شبکه دو
28.95%

3) «بچه‌ها نگاه می‌کنند» شبکه دو
0.76%

4) «راه در رو» شبکه سه
5.77%

5) «موج و صخره» شبکه تهران
28.6%

تعداد کل آراء : ۶۶۶۸۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv