تأثیرگذارترین نماینده مجلس نهم کدام است؟
محمدرضا باهنر
4.98%

مسعود پزشکیان
6.6%

احمد توکلی
8.26%

حمید رسایی
3.81%

علیرضا زاکانی
2.58%

علی مطهری
73.78%

تعداد کل آراء : ۳۳۶۱۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv