بهترین فیلم سی و پنجمین جشنواره فجر به انتخاب شما:
آباجان
5.15%

بدون تاریخ بدون امضا
11.49%

بیست و یک روز بعد
3.57%

خوب، بد، جلف
9.78%

رگ خواب
5.85%

ماجرای نیمروز
30.07%

ویلایی ها
6.65%

سایر فیلم ها
27.43%

تعداد کل آراء : ۶۲۵۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv