به نظر شما کدام گروه،پستهای کلیدی دولت را بر عهده می گیرند؟
اصلاح طلبان
42.06%

اصولگرایان میانه رو
7.5%

کارگزاران
5.25%

نزدیکان روحانی
23.61%

ترکیبی از همه گروه های مذکور
21.59%

تعداد کل آراء : ۳۰۸۳۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv