مهترین نگرانی مردم در آستانه سال 98 چیست؟
بحران آب و مشکلات زیست محیطی
2.24%

گرانی و تورم و مشکلات معیشتی
58.55%

کاهش ارزش پول ملی و بحران ارزی
21.57%

رکود اقتصادی و بیکاری
11.22%

احتمال درگیری نظامی
3.69%

به خطر افتادن تمامیت ارضی ایران
2.74%

تعداد کل آراء : ۱۵۷۹۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv