مهم‌ترین عوامل ناکامی پرسپولیس تا اینجای فصل را چه می دانید؟
کادر فنی
6.97%

مدیریت و عملکرد ضعیف در جذب بازیکن
22.92%

بازیکنان
27.27%

وزارت ورزش و جوانان
22.96%

اشتباهات داوری
19.88%

تعداد کل آراء : ۲۲۳۷۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv