مدیریت کشور در زمان ریاست جمهوری کدام گزینه کارآمدتر بود؟
علی اکبر هاشمی رفسنجانی
17.79%

سید محمد خاتمی
69.4%

محمود احمدی نژاد
11.93%

حسن روحانی
0.87%

تعداد کل آراء : ۲۶۳۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv