مهمترین منبع شما در مسیر انتخاب نمایندگان مجلس کدام است؟
سایت های اینترنتی و شبکه های موبایلی (فیسبوک، توئیتر،تلگرام و ...)
61.42%

خبرگزاری ها،نشریات و رسانه های رسمی
20.47%

تبلیغات خیابانی (پوسترها، بنرها، تراکت)
5.06%

تبلیغات حضوری (ستادهای تبلیغاتی، نشستها و سخنرانی ها)
13.05%

تعداد کل آراء : ۱۹۷۷۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv