آیا گزینه جدید دولت برای وزارت علوم رأی خواهد آورد؟
بلی
47.35%

خیر
52.65%

تعداد کل آراء : ۲۵۰۹۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv