عملکرد مسئولان مختلف در بارندگی های اخیر تا چه حد رضایت بخش بود؟
عالی
4.48%

خوب
6.8%

متوسط
14.75%

ضعیف
73.97%

تعداد کل آراء : ۲۰۸۰۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv