آیا از نرم‌افزارهای مسیریاب داخلی (مثل بلد، نشان و...) استفاده می‌کنید و چرا؟
بله؛ به دلیل کیفیت خوب و دقت بالا
12.71%

بله؛ به دلیل خدمات بومی و پشتیبانی قوی
9.39%

خیر؛ به دلیل کیفیت نامناسب و ناکارآمدی
35.99%

خیر؛ به دلیل عدم اطمینان و عادت به نمونه‌های خارجی
41.91%

تعداد کل آراء : ۱۸۹۹۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv