به نظر شما کدام یک از کاندیداها برای رياست جمهورى برنامه ارائه کرد؟
1- اسحاق جهانگیری
5.61%

2- ابراهیم رئیسی
7.41%

3- حسن روحانی
60.35%

4- محمد باقر قالیباف
5.5%

5-مصطفی میر سلیم
2.75%

6- مصطفی هاشمی طبا
2.48%

7- هیچکدام
15.9%

تعداد کل آراء : ۳۸۴۱۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv