آیا از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهید داد؟
بله
14.91%

خیر
85.09%

تعداد کل آراء : ۶۸۱۸۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv