اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۲۹:۰۲
طلوع افتاب
۰۶:۰۶:۱۰
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۴۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۶:۴۰
اذان مغرب
۲۰:۱۵:۱۵
نیمه شب شرعی
۰۰:۱۲:۵۱