اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۳:۱۳:۵۸
طلوع افتاب
۰۴:۵۹:۱۵
اذان ظهر
۱۲:۱۱:۰۲
غروب آفتاب
۱۹:۲۱:۱۸
اذان مغرب
۱۹:۴۰:۵۰
نیمه شب شرعی