اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۳:۰۰:۲۰
طلوع افتاب
۰۴:۴۸:۱۴
اذان ظهر
۱۲:۰۴:۳۴
غروب آفتاب
۱۹:۱۹:۵۳
اذان مغرب
۱۹:۳۹:۴۸
نیمه شب شرعی