اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۳:۵۳:۱۴
طلوع افتاب
۰۵:۲۴:۴۴
اذان ظهر
۱۲:۰۳:۵۷
غروب آفتاب
۱۸:۴۲:۳۲
اذان مغرب
۱۹:۰۰:۲۳
نیمه شب شرعی