اوقات شرعی
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۳:۰۷:۱۱
طلوع افتاب
۰۴:۵۱:۴۳
اذان ظهر
۱۲:۰۲:۲۵
غروب آفتاب
۱۹:۱۲:۱۵
اذان مغرب
۱۹:۳۱:۴۷
نیمه شب شرعی