اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: تهران
اذان صبح
۰۴:۲۰:۰۶
طلوع افتاب
۰۵:۵۸:۳۵
اذان ظهر
۱۳:۰۱:۰۲
غروب آفتاب
۲۰:۰۳:۵۶
اذان مغرب
۲۰:۲۴:۰۴
نیمه شب شرعی
۰۰:۱۲:۰۱