با اخراج کواچ از سرمربیگری تیم ملی والیبال موافقید یا خیر؟
بله
51.43%

خیر
39.1%

نظری ندارم
9.47%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv