کدام گزینه به عنوان شهردار در حل مسائل پیچیده شهر تهران موفق‌تر عمل خواهد کرد؟
محمود حجتی
18.96%

محسن مهرعلیزاده
23.54%

پیروز حناچی
5.25%

حسین مرعشی
10.83%

معصومه ابتکار
16.02%

احمد ترک‌نژاد
25.41%

تعداد کل آراء : ۲۵۸۸۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv