به نظر شما کدامیک از گزینه‌های زیر برای ریاست فدراسیون فوتبال مناسب‌تر است؟
محمد قریب
45.97%

علی کفاشیان
28.91%

عزیزالله محمدی
25.12%

تعداد کل آراء : ۳۵۵۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv