اگر فرصت سرمایه‌گذاری داشته باشید، کدام یک از گزینه‌های زیر را انتخاب می‌کنید؟
خرید سکه و طلا
25%

خرید ارز
0%

خرید ملک
37.5%

سرمایه‌گذاری در بانک
25%

خرید سهام در بورس
0%

خرید اوراق مشارکت با سود علی الحساب 20درصد
12.5%

تعداد کل آراء : ۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv