تلخ ترین اتفاق سال 1395 ؟
1- آتش سوزی پلاسکو
33.31%

2- درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی
35.43%

3- گرد و غبار خوزستان و بحران های زیست محیطی
19.38%

4- برخورد دو قطار در سمنان
11.88%

تعداد کل آراء : ۲۲۱۵۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv