مهم ترین اقدام مجلس نهم چه بود ؟
استیضاح وزیر کار احمدی نژاد
10.97%

تصویب برجام
65.98%

استیضاح وزیر علوم دولت روحانی
8.89%

تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی
14.16%

تعداد کل آراء : ۳۶۶۵۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv