دلیل قهرمانی های پی در پی پرسپولیس را چه می دانید؟
داشتن بازیکنان خوب و سرشناس
5.13%

دانش و تجربه مربی گری برانکو
57.6%

کمک فدراسیون و وزارت ورزش
19.94%

اشتباهات داوری و کارشکنی علیه رقبا
13.61%

توان مدیریتی مدیر عامل و هیات مدیره
3.73%

تعداد کل آراء : ۲۰۱۲۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv