آیا از موتورهای جست‌وجوی داخلی (مانند پارسی‌جو، یوز و...) استفاده می‌کنید و چرا؟
بله؛ به دلیل کیفیت خوب و دقت بالا
0.81%

بله؛ به دلیل دسترسی آسان و خدمات بومی
0.89%

خیر؛ به دلیل کیفیت نامناسب و عدم اطمینان
73.64%

خیر؛ به دلیل عدم آشنایی و عادت به نمونه‌های خارجی
24.65%

تعداد کل آراء : ۲۳۰۳۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv