به کمپین تحریم خرید خودرو و طلا می پیوندید؟
بله
87.84%

خیر
12.16%

تعداد کل آراء : ۱۹۱۳۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv