ناموفق‌ترین وزیر کابینه حسن روحانی از میان چهار گزینه انتخابی کاربران تابناک کدام است؟
محمدرضا نعمت‌زاده
50.16%

عباس آخوندی
19.14%

محمد فرهادی
15.5%

عبدالرضا رحمانی فضلی
15.2%

تعداد کل آراء : ۲۵۷۴۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv