محکومیت و محرومیت علی دایی به دلیل ایراد اتهام فساد به داوران فوتبال را عادلانه می‌دانید؟
1- بلی
39.03%

2- خیر
60.97%

تعداد کل آراء : ۵۹۰۲۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv