آیا تاکنون تست اچ.آی.وی داده‌اید؟
بله، یک بار
14.33%

بله، و باز هم انجام می‌دهم
9.19%

خیر، ضرورتی احساس نکرده‌ام
64.59%

خیر، در آینده نزدیک انجام خواهم داد
11.89%

تعداد کل آراء : ۴۲۲۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv