به نظر شما راهکار حمایت از «حقوق مردم» در رابطه با خودروسازها چیست؟
افزایش حقوق متناسب با تورم واقعی
18.94%

ایجاد رقابت در بازار خودرو کشور
61.02%

ایجاد شفافیت در هزینه تمام شده خودروها
16.38%

نظارت آنلاین و اعمال جریمه متناسب با تخلفات
3.66%

تعداد کل آراء : ۴۴۰۲۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv