کدام یک از گزینه های سرمربیگری استقلال را می پسندید؟
1-فاح تریم
29.73%

2-فرانک رایکارد
27.41%

3-وینفرد شفر
18.92%

4-والتر زنگا
3.86%

5-زلاتکو دالیچ
20.08%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv