با حفظ حقوق کسبه پلاسکو، به نظر شما چه بنایی به جای ساختمان ویران شده پلاسکو ایجاد کنیم؟
1-مرکز آتشنشانی مجهز و مدرن در مرکز شهر
50.81%

2-بنای یادبود پلاسکو و قهرمانان آتش نشان
11.89%

3-مرکز تجاری مدرن با مالکیت بنیاد مستضعفان
20.52%

4-پارک فناوری در حوزه ایمنی و آتش نشانی
16.77%

تعداد کل آراء : ۲۴۶۶۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv