اصلی‌ترین دلیل موفقیت تیم ملی والیبال را چه می‌دانید؟
1- مدیریت و برنامه‌ریزی بلندمدت
0%

2- مربیان و کادر فنی
0%

3- استعدادهای این دوره ورزش والیبال
0%

4- دوری از حاشیه بعضی ورزش‌های دیگر
0%

تعداد کل آراء : ۰

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv