کدام فیلم ایرانی بهترین گزینه برای رقابت در اسکار 2017 است؟
ابد و یک روز
14.97%

اژدها وارد می شود
2.03%

ایستاده در غبار
16.69%

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت
0.9%

دختر
2.75%

فروشنده
62.66%

تعداد کل آراء : ۲۱۰۲۸

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv