با اعلام دارایی کاندیداها، خانواده و مدیران آنان در مناظره بعدی موافقید؟
1- بله
74.72%

2- خیر
25.28%

تعداد کل آراء : ۴۰۴۵۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv