چهارشنبه سوری بستر رقم خوردن حوادث خونین است، چون...
درباره چگونه برگزار کردن آن آموزش داده نشده
75.85%

نهادهای امنیتی و انتظامی قصور می‌کنند
5.27%

بزرگترها میدان را برای ماجراجویی افراد بی‌تجربه باز می‌گذارند
6.96%

ذات این مراسم خطرآفرین است
11.91%

تعداد کل آراء : ۲۶۴۷۲

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv