نظرشما در مورد عملکرد کادر فنی تیم ملی فوتبال؟
فوق العاده
43.62%

خوب
44.45%

بد
11.93%

تعداد کل آراء : ۲۲۳۹۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv