با کدام یک از موارد زیر برای افزایش در آمدهای دولت در بودجه سال آینده موافقید؟
الف: افزایش قیمت بنزین و حامل های انرژی
9.57%

ب: حذف یارانه خانواده مرفه و غنی
83.48%

ج: بالا بردن مالیات گروه هایی که همواره مالیات می دهند
6.95%

تعداد کل آراء : ۴۲۳۳۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv