در مسیر حرکت امت اسلامی به سوی آینده مطلوب، اثرگذاری کدام گروه بیشتر است؟
رهبران سیاسی جهان اسلام
8.47%

علما و نخبگان حوزه و دانشگاه
10.76%

جوانان
39.77%

هر یک در جایگاه خود
41%

تعداد کل آراء : ۳۰۰۵۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv