با توجه به پرونده جنجالی کارت‌های پایان خدمت جعلی فوتبالیست‌ها، شما با کدامیک از گزینه‌های زیر موافقید؟
برخورد قانونی با متخلفان مانند سایر شهروندان
86.92%

تنها بخشش فوتبالیست‌های ملی‌پوش
2.57%

بازی در تیم‌های نظامی
4.05%

تخفیف در مجازات با توجه به عمر مفید دوران فوتبالی‌شان
6.46%

تعداد کل آراء : ۱۷۵۷۵

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv