آیا موافقید قوه قضاییه به اتهامات مطرح شده در مورد همه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری رسیدگی فوری کند؟
1- بله
75.73%

2- خیر
14.74%

3- نظری ندارم
9.54%

تعداد کل آراء : ۴۲۰۹۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv