مهمترین دلیل ارجاع پرونده برخی باشگاه‌های فوتبال ایران به فیفا چیست؟
نبود مدیریت صحیح در باشگاه‌ها
64.09%

شفاف نبودن قراردادها
16.3%

نقش واسطه‌ها در تنظیم قراردادها
19.61%

تعداد کل آراء : ۸۹۸۹

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv