به نظر شما کدام جریان سیاسی اکثریت مطلق (بیش از 50 درصد) مجلس شورای اسلامی دهم را به دست خواهد آورد؟
اصولگرایان
14.22%

اصلاح طلبان
58.86%

اعتدالیون
17.23%

هیچ کدام
9.68%

تعداد کل آراء : ۱۲۹۷۱

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv