آیا شما یارانه «طرح حمایت معیشتی» را دریافت کرده‌اید؟
بلی
11.16%

خیر
88.84%

تعداد کل آراء : ۲۸۷۷۶

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv