مهمترین عامل در صعود پرسپولیس به فینال آسیا کدام بود؟
1- تعصب و انگیزه بازیکنان
24.14%

2- دانش و توان برانکو در هدایت تیم
34.48%

3- مدیریت باشگاه و بودجه مناسب
13.79%

4-حمایت هواداران پرسپولیس
27.59%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv