طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی با شرایط فعلی چه نتیجه‌ای خواهد داشت؟
ایجاد تعادل در بازار و کاهش نقدینگی
6.43%

برهم خوردن تعادل و افزایش بهای طلا
30.68%

استقبال اندک و بدون تأثیرگذاری در بازار
62.89%

تعداد کل آراء : ۳۰۶۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv