کدام تیم در دربی،بازی بهتری انجام داد؟
استقلال
14.75%

پرسپولیس
81.45%

دو تیم همسطح بودند
3.81%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv