به نامزدی رای می دهید که ............ محور اصلی شعارها و برنامه های انتخاباتی‌اش باشد.
مسائل سیاست داخلی
16.9%

سیاست خارجی
8.1%

موضوعات اقتصادی
63.48%

مسائل اجتماعی ـ فرهنگی
11.52%

تعداد کل آراء : ۲۸۲۰۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv