مهمترین مشکل صنعت خودرو کشور از دید شما چیست؟
سوء مدیریت و عدم به‌کارگیری مدیران خبره
18.47%

انحصار، حمایت مداوم و نبود رقابت
74.94%

وابستگی به واردات مواد اولیه و قطعات
2.98%

افزایش نرخ ارز و نبود تسهیلات لازم
3.62%

تعداد کل آراء : ۵۹۵۵۳

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv