مهم ترین نقطه قوت رئیس جمهور ایران چیست؟
1- دوری گزیدن از رفتارهای مردم فریبانه اقتصادی
37.86%

2- تسلط بر مباحث سیاست خارجی و بین المللی
45.02%

3- استفاده از نیروهای اصولگرا و اصلاح طلب در دولت
6.27%

4- تقویت فرهنگ عذرخواهی از مردم
10.85%

تعداد کل آراء : ۱۶۹۲۷

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv