نتیجه شهرآورد پیش رو را چطور پیش‌بینی می‌کنید؟
برد با یک گل اختلاف استقلال
18.12%

برد با یک گل اختلاف پرسپولیس
26.12%

تساوی
24.02%

برد با بیش از یک گل استقلال
9.54%

برد با بیش از یک گل پرسپولیس
22.21%

تعداد کل آراء : ۸۱۱۴

tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv