بهترین بازیکن پرسپولیس مقابل الاهلی عربستان
1- شجاع خلیل زاده
6.72%

2- علی علیپور
48.74%

3- بشار رسن
17.65%

4- وحید امیری
18.49%

5- محسن مسلمان
2.52%

6- محمدانصاری
5.88%


tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv
tabnak-adv